Stages

    Stage lopen bij IDFA is leuk en leerzaam. Op de afdelingen programma, educatie, office, productie, gastenservice & communicatie is jaarlijks tussen augustus en december ruimte voor een of meer stagiairs.

    Omdat er tegelijkertijd allerlei tijdelijke medewerkers het festival komen ondersteunen, ben je er niet uit te pikken als ‘de stagiair’. Je maakt volwaardig deel uit van ons team, met je eigen taken en verantwoordelijkheden, maar krijgt natuurlijk ook voldoende begeleiding en de ruimte om te leren. Als je vanuit je studie onderzoek moet doen als onderdeel van je stage, gaan we met elkaar in overleg over het onderwerp en hoe dat het beste vorm kan krijgen binnen de stageperiode.

    Rond 1 mei verschijnen de beschikbare stageplaatsen op deze pagina. Als je in de tussentijd vragen hebt, kun je contact opnemen met Annabet Langkamp, annabet@idfa.nl

    IDFA draagt culturele diversiteit op alle fronten uit en ziet dit ook graag terug in de organisatie.