Algemene voorwaarden Docschool Online

  Door gebruik te maken van streaming, downloading en/of ander materiaal op deze website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder opgesteld. Deze voorwaarden zijn bindend. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door IDFA worden aangepast. Wanneer de algemene voorwaarden worden aangepast, worden deze aan u per e-mail ter beschikking gesteld.

  Gebruikers

  U kunt zich alleen inschrijven wanneer u een arbeidsovereenkomst of een soortgelijke relatie heeft met een onderwijsinstelling, met als functie de educatie van leerlingen, en het aangeboden materiaal alleen gebruikt binnen het onderwijsprogramma van een onderwijsinstelling. Inschrijvingen, account- en logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met derden. IDFA heeft het recht om te allen tijde de inschrijving op te schorten of te beëindigen in het geval van misbruik of een redelijk vermoeden daarvan.

  Intellectueel Eigendom

  Deze website wordt beheerd door IDFA en alle inhoud op het eigendom is van IDFA en /of haar licentiegevers. Vertoning van de inhoud is alleen toegestaan voor zover dit kostenloos in klassikaal verband aan uw leerlingen in het kader van onderwijs plaats vindt. Verder mag niets van deze website worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, getoond, beschikbaar gesteld of verspreid worden aan derden.

  Disclaimer, beperking van aansprakelijkheid

  Hoewel uiterste zorg is genomen door IDFA om de juistheid van het materiaal gepubliceerd op deze website en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, up-to-date, of volledigheid van het materiaal of de dienst.

  De standpunten uit het ter beschikking gestelde materiaal worden niet noodzakelijkerwijs door IDFA gedeeld. IDFA heeft getracht enkel materiaal ter beschikking te stellen conform de leeftijdsclassificaties zoals die zijn gesteld door NICAM. Mocht u desondanks van mening zijn dat bepaald materiaal in dit kader niet geschikt is voor uw leerlingen, dan kunt u hiervan melding doen door het sturen van een e-mail hieromtrent naar het e-mailadres docschoolonline@idfa.nl

  IDFA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van storingen of uitval van de dienst als gevolg van software of computersystemen die u gebruikt. Daarnaast kan IDFA niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade met een andere technisch oorzaak, met inbegrip van problemen gerelateerd aan gegevensoverdracht, die onderdeel zijn van het gebruik van internet.

  Toepasselijk recht / bevoegde rechter

  De rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met dit abonnement of nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeit, zullen worden beslecht door de rechtbank in Amsterdam, Nederland.

  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met docschoolonline@idfa.nl

  Deze website maakt gebruik van cookies.

  Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt, hoe deze nog verder kan worden verbeterd en om de inhoud van online advertentie uitingen te personaliseren.

  Lees
   hier alles over ons cookiebeleid. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies