InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Loading...
MyIDFA
Over IDFA
Wie we zijn
Over IDFA
Jaarverslagen

Jaarverslagen

Vind hier alle recente jaarverslagen, jaarrekeningen, ANBI rapportages en beleidsplannen van IDFA.

IDFA jaarverslagen

In overeenstemming met de statuten maakt het bestuur de balans op van de staat van baten en verplichtingen binnen drie maanden voor afloop van het boekjaar. Het bestuur is verplicht een registeraccountant te aan te wijzen om de balans en de rekening van baten en verplichtingen te onderzoeken. De accountant stelt vervolgens een verslag van zijn bevindingen aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van een accountantsverklaring. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, zoals bepaald in de statuten.

De balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop kunnen worden gevonden in de jaarrekening.

Volgens de ANBI regelgeving wordt uiterlijk een half jaar na afloop van ieder boekjaar een standaardformulier publicatieplicht gepubliceerd op de website van IDFA.

IDFA jaarrekeningen

ANBI publicaties

Beleidsplan

De komende periode houdt IDFA vast aan het zorgvuldig opgebouwde profiel en bouwt het voort op de succesvolle programmaformule. Tegelijkertijd gaat IDFA zich meer en meer richten op verschillende activiteiten en zichtbaarheid door het jaar heen. Zo innoveert IDFA van een twaalfdaags lokaal evenement naar een open documentaire-platform dat altijd en overal in verbinding staat met de buitenwereld.