InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Loading...
MyIDFA
Park Avenue: Money, Power and the American Dream
Over IDFA
Archief
Park Avenue: Money, Power and the American Dream
IDFA 2012

Park Avenue: Money, Power and the American Dream

Alex Gibney
Verenigde Staten
2012
58 min
Wereldpremière
Festival history
"It's the economy, stupid." Clinton zei het al. Amerika is de belichaming van het powerkapitalisme, dat, zo vindt deze documentaire, in het voordeel werkt van zij die al bezitten. De , het grote uithangbord van de Verenigde Staten is verworden tot een mythe. Van , van krantenjongen tot krantenmagnaat; het idee bestaat nog, maar de voorbeelden zijn steeds schaarser. In deze documentaire wordt de retorische vraag opgeworpen of een kind geboren aan Park Avenue in de Bronx het ooit zou kunnen schoppen tot in Park Avenue in Manhattan. 740 Park Avenue om precies te zijn: een appartementencomplex waar louter miljardairs resideren. Terwijl een op de zeven Amerikanen afhankelijk is van voedselbonnen, verzamelen de vierhonderd rijksten van Amerika meer inkomen dan de armste helft van het land - 150 miljoen mensen - samen. Economen, politicologen, psychologen en journalisten leveren een aandeel in een spannend, snel gemonteerd betoog over hoe kapitalistisch Amerika uit balans is geraakt en de rijken het politieke systeem gebruiken om hun macht uit te breiden en rijkdom te vergroten. Grote bedrijven investeren in presidentiële campagnes met het doel daar politiek gewin uit te halen. Een bekeerd lobbyist vertelt hoeveel invloed lobbyisten hebben op de wetgevende macht. Ook Mitt Romney's Paul Ryan komt in beeld, als pleitbezorger van het vrijemarktdenken, geïnspireerd op de ideeën van filosofe Ayn Rand, én als politicus op wie lobbyisten ook vat hebben.
Credits
Screening copy
    STEPS
    STEPS
World Sales
    STEPS
    STEPS