InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Loading...
MyIDFA
Onbekende Kinderen
Over IDFA
Archief
Onbekende Kinderen
IDFA 2000

Onbekende Kinderen

Unknown Children
Annette Apon
Nederland
2000
70 min
n.v.t.
Festival history
De hoofdpersonen van deze film behoren tot de groep van 51 ‘onbekende kinderen’ die in 1944 zonder ouders of familieleden in Westerbork belandden. Ze werden als groep gehuisvest in het vondelingenhuis in het kamp en later op transport gestuurd naar Bergen-Belsen en Theresienstadt. Zij waren te jong om zich veel te kunnen herinneren van hun leven in Nederland. Sommigen wisten hun eigen naam niet eens, of gingen zonder dat ze zich daarvan bewust waren onder de naam van hun onderduikfamilie door het leven. Ze overleefden de oorlog, maar terug in Nederland begon een nieuwe strijd. Niet alle kinderen vonden na de oorlo g hun ouders of familieleden terug; sommigen werden geadopteerd of kwamen in een kindertehuis terecht. Ze beleven hun vroege jeugd als een gat in hun geschiedenis; de basis van hun bestaan ontbreekt. In deze film vertellen zij hoe zij proberen de ontbrekende stukjes van de puzzel van hun leven terug te vinden.
Credits
Docs Contact
World Sales
    Flip Nagler,
    NGN produkties
Distributie
    NGN produkties
    NGN produkties