Docschool Online

    Films en lesmateriaal gratis beschikbaar voor in de klas.

    Welkom bij Docschool Online. Op deze pagina vind je de online collectie bestaande uit de beste documentaires voor primair en voortgezet onderwijs, en mbo. Een aantal van deze documentaires is bovendien gebundeld in thematische sets. De online collectie wordt gedurende het jaar aangevuld met nieuwe titels waarvan je op de hoogte wordt gebracht middels de onderwijs nieuwsbrief en/of de IDFA Facebookpagina.

    Ben je docent? Aanmelden is gratis:

    Instructie aanmelden

    Met vragen, op- en/of aanmerkingen kun je terecht bij docschoolonline@idfa.nl