InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Loading...
MyIDFA
Steun IDFA
Fondsen

Fondsen

IDFA is een groot en aansprekend nationaal publieksevenement dat elk jaar vol in de belangstelling staat. Desondanks moet IDFA zich hard inspannend om het festival te kunnen realiseren. 75% van de festivalbegroting bestaat uit eigen inkomsten. IDFA zou niet kunnen bestaan zonder de onmisbare steun van onze subsidiënten. IDFA wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn er verschillende fondsen die specifieke projecten en programmaonderdelen van IDFA steunen.

De komende jaren zet IDFA zich in om zich op meerdere gebieden door te kunnen ontwikkelen, zoals het bereiken van een jonger publiek, het organiseren van een inclusief en duurzaam festival toegankelijk voor iedereen en een brede en diverse programmering in Het Documentaire Paviljoen.

Naast het filmfestival in November, zet IDFA zich voor nog veel meer zaken in. Met hulp van verschillende fondsen kunnen wij belangrijke projecten realiseren die mensen uit alle hoeken van de samenleving bereiken. 

KVD20221118 Idfa Education 0 12

IDFA is overtuigd dat iedere scholier uit Amsterdam en omstreken minstens eenmaal in aanraking zou moeten komen met een inspirerende documentaire. Daar zet IDFA zich samen met meerdere fondsen hard voor in.

“Fonds 21 is trotse partner van IDFA. Wij geloven in de kracht van documentaires om ons wereldbeeld te vergroten en bewustwording te creëren rond actuele maatschappelijke thema’s. Fonds 21 omarmt de inspanningen van IDFA om ook een jonger en cultureel divers publiek aan te spreken. Door te investeren in educatieve programma’s in combinatie met hoogwaardige films, streven we samen naar een beter begrip van de wereld en geven we de nieuwe generatie handvatten om zich te kunnen ontwikkelen tot bewuste, kritische en actieve burgers.” 

- Henk Christophersen – algemeen directeur Fonds 21

"Door IDFA te steunen en met ze samen te werken, nodigen we het publiek en onszelf uit om Europa in al zijn facetten en complexiteit te beschouwen. De geschiedenis van Europa bestaat uit veel verhalen verteld door meerdere mensen met verschillende perspectieven. Deze verhalen zijn essentieel om gevoelens van verbondenheid te ontwikkelen, maar ook om uit te dagen waar de status quo niet genoeg is."

Frieso Wiersum, Communications Manager European Cultural Foundation

Onderdelen van IDFA waar wij steun van fondsen voor krijgen zijn bijvoorbeeld ons educatieprogramma, ons talentontwikkelingsprogramma, de verduurzaming van ons festival en gebouw en de innovatieve nieuwe media projecten.

Educatie
Talent
Vondelpark
DocLab

Praktische informatie

IDFA is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is dankbaar voor alle steun die onze instelling krijgt uit het bedrijfsleven, van fondsen en van particulieren. In het digitale jaarverslag van IDFA is alle informatie over ons festival en alle projecten daaromheen terug te vinden. Voor uitgebreide informatie over de missie en visie van IDFA, verwijzen wij u graag naar het beleidsplan.