InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Login
Steun IDFA
Nalatenschappen

Nalatenschappen

IDFA is of was voor jou een belangrijk ijkpunt in het jaar. De vele verhalen kleurden jouw leven (of dat van een dierbare) en zorgden voor verdieping en verbinding. Hoe mooi is het als je jouw liefde voor documentaires en verhalen kunt laten voortleven door IDFA op te nemen in je testament. Je levert dan een belangrijke bijdrage aan de activiteiten en impact van het instituut IDFA dat al 35 jaar bestaat.

Graag bespreken we met jou de diverse mogelijkheden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om: 

  • Filmmakers in landen waar de vrijheid van meningsuiting in gedrang is te steunen en daarmee een onafhankelijke filmcultuur te stimuleren. Kritische, artistieke en onafhankelijke documentaires bevorderen democratische waarden en bouwen mee aan rechtvaardige samenlevingen. Bovendien geven ze bezieling en raken ze het hart. En daar begint de verandering. 
  • Talentontwikkelingsprogramma’s mogelijk te maken voor jonge filmmakers om nieuw talent te stimuleren en producties op hoog niveau te bevorderen. 
  • Bij te dragen aan de onderwijsactiviteiten van IDFA. Het kijken van documentaires helpt kinderen in het vormen van een mening, verruimt hun blik op de wereld en leert ze op een speelse manier kritisch te zijn over wat ze zien. 

Testimonial Annemarieke Hoevers

"Een aantal jaren geleden benaderde ik IDFA met de wens om hen op te nemen in mijn testament. Toen we elkaar spraken, gaf ik aan dat cultuur me uit mijn dagelijkse beslommeringen haalt en me laat voelen dat er meer is. Dat er idealen zijn om voor te leven, en dat je daar zowel in voor- als in tegenspoed wat mee moet doen.

Vooral IDFA-documentaires helpen mij om steeds meer van andere culturen te leren. Met mijn legaat wil ik specifiek het IDFA Bertha fonds steunen dat filmmakers helpt documentaires te maken in landen waar vrijheid van meningsuiting geen vanzelfsprekendheid is, en waar vaak ook geen geld is om die films überhaupt te kunnen maken. Zeker in deze gepolariseerde tijd is het belangrijk om via film persoonlijke verhalen te vertellen om zo voor meer begrip en verbinding te zorgen.

IDFA heeft mij altijd veel geleerd en dat gun ik toekomstige generaties ook. Zo zet IDFA zich actief in om kinderen te betrekken via een educatieve programma’s. Het lesmateriaal en de online documentaires worden zelfs gratis aangeboden zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Het zorgt ervoor dat kinderen kritische denkers worden en met elkaar het gesprek aangaan over maatschappelijke thema’s. En daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij."

Verschil tussen een erfstelling en legaat

Een erfstelling is een vastgesteld deel van je bezit dat conform je testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Een legaat is een bepaling in je testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jou gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Je kunt bijvoorbeeld je familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan een culturele instelling nalaten. Je kunt meerdere legaten opnemen in je testament.

Fonds op naam

Een mooie manier om binnen de doelstelling van IDFA of het IDFA Bertha Fonds gericht na te laten is het instellen van een Fonds op Naam. Dit kan bij leven maar ook met een nalatenschap. Hieraan verbind je dan een zelfgekozen naam en doelstelling. Het instellen van een Fonds op Naam is mogelijk vanaf €50.000,-.

IDFA is vrijgesteld van erfbelasting

IDFA beschikt over een ANBI-status, dat als belangrijk voordeel heeft dat de organisatie is vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor komt jouw gehele nalatenschap ten gunste van de doelstelling die je graag wilt steunen.

Tenaamstelling bij de notaris

Nalatenschappen in de vorm van een legaat of erfstelling zijn eenvoudig te regelen via de notaris. Het is daarbij belangrijk dat de tenaamstelling correct wordt opgenomen:

Statutaire naam: Stichting International Documentary Filmfestival Amsterdam
Statutaire zetel: Amsterdam 
Bezoekadres: Vondelpark 3, 1071 AA Amsterdam
KVK: 41193868

Indien je kiest voor een schenking aan het IDFA Bertha Fonds dan is dit de juiste benaming volgens de statuten:

Statutaire naam: Stichting IDFA Fonds
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Vondelpark 3, 1071 AA Amsterdam
KVK: 33305176

Contact

Marloes Janssen (Private Donations Manager) staat je graag vrijblijvend te woord om je vragen te beantwoorden en verdere informatie te delen.

Je kunt contact opnemen via 06-29 52 89 41 of marloesjanssen@idfa.nl.


IDFA al in je testament

We beschouwen het als zeer bijzonder en betekenisvol dat je IDFA of het IDFA Bertha Fonds in je testament hebt opgenomen. Hartelijk dank hiervoor. Je kunt het contactformulier gebruiken om ons dit te laten weten. Uiteraard zullen wij deze informatie vertrouwelijk behandelen.